START

Med ENTERSTAT kan du enkelt skapa och distribuera enkät- eller provfrågor. Resultatet presenteras snabbt och tydligt för dig. Vi kontaktar gärna dig och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig som är förskole-, grundskole-, gymnasie-, vuxlärare eller rektor.
ENTERSTAT - digitala prov & PROVBANK(EN) kostnadsfritt!
Ja, du läste rätt. Enterstat - digitala prov och provbank(en) kan du använda kostnadsfritt! Det enda vi begär av dig är att du sprider ordet och att du delar med dig ett prov per halvår till provbank(en).
Videofilmer (öppnas i ett nytt fönster)
VIDEO 1: Hur du registrerar dig för att använda digitala prov
VIDEO 2: Hur du loggar in och lägger till fler användare
VIDEO 3: Hur du använder ett prov från provbank(en)
Individanpassa undervisningen
Alla elever är olika och ENTERSTAT ger eleven, via Internet, möjlighet till självstudier, som kan göras i skolan eller i hemmet. Läraren sammanställer frågorna (som kan väljas ur en redan skapad frågebank) och ger eleven en kod. Via Internet ser läraren vad eleven har svarat och kan direkt följa upp och ge återkoppling till eleven. >> Läs mer
Gemensam prov- och frågebank
Använd den gemensamma prov- och frågebanken för att spara dyrbar tid. Du kan enkelt återanvända redan befintligt material. >> Läs mer
Infrastruktur & säkerhet
Säkerhet och tillgänglighet är viktigt! Du behöver inte oroa dig över att någonting ska gå fel, vi sköter driften åt er. Allt inkluderat! >> Läs mer
Beskriv, förklara, utveckla
Digitala prov är så mycket mer än klassiska "etta / kryss / tvåa". Med hjälp av datorn kan vi rätta texter med mera. Datorn är ett stöd i elevernas utveckling, ENTERSTAT är ett stöd i lärarens vardag. >> Läs mer
Gratis demonstration
Boka en gratis demonstration, om du fyller i dina uppgifter i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig snarast möjligt för en demonstration av ENTERSTAT.