OM ENTERSTAT

På denna sida kan du läsa en hel del om vad ENTERSTAT kan göra för er, för att se hela programmets potential besöker vi gärna er och visar direkt i er verksamhet! Använd gärna kontaktformuläret under kontakta oss.
Individanpassa undervisningen
Alla elever är olika och ENTERSTAT ger eleven, via Internet, möjlighet till självstudier, som kan göras i skolan eller i hemmet. Läraren sammanställer frågorna (som kan väljas ur en redan skapad frågebank) och ger eleven en kod. Via Internet ser läraren vad eleven har svarat och kan direkt följa upp och ge återkoppling till eleven.

Användningsområden
Vi tycker att det är viktigt att poängtera att ENTERSTAT är ett hjälpmedel och inte en konkurrent till t.ex. penna och papper, däremot kan vi med gott resultat hjälpa till med: diagnostiska prov, nivåtester, självtester, hemtentor, förhör, prov, övningsuppgifter och kursutvärderingar.
Beskriv, förklara, utveckla
Digitala prov är så mycket mer än klassiska "etta / kryss / tvåa". Med hjälp av datorn kan vi rätta texter med mera. Datorn är ett stöd i elevernas utveckling, ENTERSTAT är ett stöd i lärarens vardag.

Objektiv bedömning
ENTERSTAT tar rättningen till en helt ny nivå, du kan t.ex. se alla elevers svar på en å samma fråga, på samma sida! För att säkerställa att bedömningen är objektiv och rättvis maskeras elevens namn (som standard).

Innovativ rättningsprocess
Tack vare en innovativ rättningsprocess kan vi spara mycket värdefull tid, tid som t.ex. istället kan användas till att ge eleverna en mer ingående återkoppling på deras resultat och förslag till förbättringsområden.
 

1 - Enkäter

En enkätmodul ingår som standard i ENTERSTAT. Enkätmodulen är både kraftfull och enkel, nedan följer ett utdrag ur funktionaliteten.
1.1 - Steg för steg guider
För att underlätta för dig som administratör består ENTERSTAT av en massa steg-för-steg guider. Guiderna hjälper dig att fylla i nödvändig information så inga fel uppstår.
1.2 - Skapa en enkät
Det är lätt att skapa en enkät, starta steg-för-steg guiden och följ alla instruktioner. Enkäten som du skapar (standardenkät) använder du som en mall när du skickar ut enkäter.
1.3 - Skicka ut enkäten
För att kunna svara på en enkät behöver man en kod. Koderna kan antingen skickas ut via e-post, som en länk på en hemsida eller en lista med unika koder.
Om du använder dig av e-postmeddelanden sköter ENTERSTAT allt, du väljer vilka som ska svara på enkäten samt hur många påminnelser som ska skickas.
Du kan även få en så kallad grupp-kod som du kan sprida till flera personer eller t.ex. lägga ut på en hemsida. ENTERSTAT kan alltså t.ex. även användas till att få in förbättringsförslag.
Om du behöver en enkät som garanterat är anonym kan du få ut unika koder ur ENTERSTAT. Koderna kan du enkelt skriva ut som en lista eller som små lappar för utdelning.
När enkäten är färdig får du ett e-postmeddelande med en länk till resultatet.
1.4 - Resultat
Resultatet presenteras i real-tid, med real-tid menas att alla diagram ritas när du öppnar resultatet så du alltid får de senaste värdena.
1.5 - Filter
När du ser resultatet i ENTERSTAT kan du med ett enkelt klick filtrera svaren, med det menar vi, om du vill kan du se t.ex. vad flickorna som går i klass SP1A har svarat.
1.6 - Trender
Om du skickar ut en å samma enkät minst två gånger kan du enkelt skapa en grupp i ENTERSTAT och se trenderna direkt på skärmen, inga specialprogram behövs.
1.7 - PDF-Export
Enkätresultaten kan du lätt spara ner och ta med dig i pdf-format. För att kunna öppna en pdf-fil behöver du bara ladda ner adobe acrobat reader som är gratis!
 

2 - Prov, förhör och självtester

En prov, förhör och självtestsmodul ingår ingår som standard i ENTERSTAT. Prov, förhör och självtestsmodulen är både kraftfull och enkel, nedan följer ett utdrag ur funktionaliteten.
2.1 - Steg för steg guider
För att underlätta för dig som administratör består ENTERSTAT av en massa steg-för-steg guider. Guiderna hjälper dig att fylla i nödvändig information så inga fel uppstår.
2.2 - Återanvänd material
ENTERSTAT sparar alla dina frågor och prov så att du snabbt och enkelt kan återanvända materialet. Du kan såklart även använda andras redan skapade material.
2.3 - Frågebank
När du använder ENTERSTAT bygger du samtidigt upp en frågebank, dela t.ex. frågebanken med dina kollegor eller skapa självtester som slumpas ur en stor frågebank.
2.4 - Provbank
Provbanken kan du använda för att säkerställa att bedömningarna sker på samma kriterier oavsett om t.ex. kursen körs i malmö, uppsala eller göteborg.
2.5 - Skriva ett prov
Det är lika enkelt att skriva ett prov i ENTERSTAT som att göra det på papper. Skriv t.ex. upp en grupp-kod tillsammans med www.enterstat.se på whyteboarden så är det bara att följa instruktionerna.
2.6 - Rättning
Tack vare en innovativ rättningsprocess kan ENTERSTAT rätta text-svar per automatik. Du kan t.ex. se alla svaren på en å samma fråga så att du kan göra en mer rättvis bedömning.
2.7 - Säkerhet
Säkerhetstänkandet finns med igenom hela ENTERSTAT, t.ex. så sker enbart "server side verification", 128-bitars SSL-kryptering samt höga krav på redundans och backup.
2.8 - Säker klient
För att ytterligare tillgogodose kraven på säkerhet har vi tagit fram en "säker klient". Med hjälp av klienten kan inte den som skriver ett prov använda datorn till något annat än ENTERSTAT.
 

3 - Administration

Med ENTERSTAT följer ett avancerat administrationsverktyg. Om standard- inställningarna inte passar för dina behov hjälper vi dig. Vi kan även efter en överenskommelse ta över hela administrationen.
3.1 - Administratörer
Det finns inga begränsningar hur många administratörer du kan lägga in, en administratör är en person som t.ex. kan skapa, lägga till eller ändra i enkäter och prov.
3.2 - Grupper
Du kan enkelt lägga in administratörer i grupper för att underlätta när man använder sig av olika rättigheter. Det finns ett inbyggt konto kallat "Alla".
3.3 - Statistik
Du får dagsfärsk statistik presenterat som diagram, tack vare statistiken behöver du inte betala för mer än det du verkligen använder.
3.4 - e-Fakturor
Dina fakturor finns lagrade i ENTERSTAT och du kan när som helst skriva ut en till kopia. Alla fakturor skickas digitalt till dig som kund i en bilaga till ett e-postmeddelande. Som standard har vi 30 dagars betalningsvillkor.
4 - Infrastruktur & säkerhet
Säkerhet och tillgänglighet är viktigt! Därför har vi byggt upp en infrastruktur som har fysisk- och datasäkerhet, redundans och backup. Innan vi tecknar avtal med en kund gör vi en bedömning av datakapacitet och vid behov uppgraderar vi vår datakapacitet, allt detta utan driftstörningar!

Säkerheten ligger på fysisk nivå såväl som på data-nivån. Maskiner och utrustning skyddas av diverse larm och säkerhetskontroller. Data skyddas bland annat med hjälp av avancerade brandväggar och SSL-kryptering.


5 - Flödesscheman